Κι εκεί στου Ολύμπου του πολύκορφου καταμπροστά τις πύλες τις βρήκε, κι είπε, ανακρατώντας τις, την προσταγή του Δία.

Όμηρος